Nicht kategorisiert

Angst is de vijand

Ziektes zouden kunnen verdwijnen als we “gezond” gaan denken. Een grote boog wordt gespannen met deze bewering, die een hele reeks logische verklaringen met elkaar verbindt. Logica en context doen er toe, en niet in de laatste plaats het denken zelf als activiteit. Er bestaat ook een toestand van passieve openheid waarin het individu niet voor zichzelf denkt, maar gepresenteerde inhouden absorbeert als een afgewerkt produkt. Denken geeft plezier. Maar het is ook een soort mentaal werk. Als we stoppen met denken, worden we door anderen gedacht, omdat gedachten de wereld scheppen. Zonder een gedachte, bestaat er helemaal niets. Zelfs een gewone stoel was, voordat hij werd gemaakt, een idee in de geest van zijn uitvinder.

Alle politieke maatregelen, die sinds ongeveer een jaar wereldwijd worden genomen, vinden hun oorsprong in de angst voor een virus. Deze angst is gecreëerd door de media. We hebben een “politiek van de angst”. Wat we nu meemaken lijkt angstaanjagend veel op een visie die in 2010 door een groep mensen werd gecreëerd met het zogenaamde “Lock Step Scenario”. (1) Denken kan gebruikt worden om iets tot stand te brengen,. Het is een proces dat de hele tijd doorgaat, ook al zijn we ons er niet van bewust. Vermoedelijk zou het heden er anders uitzien als wij ons bewust zouden zijn van onze denkmogelijkheden en zelf lichtende, opbeurende visioenen voor de toekomst zouden beginnen te scheppen.

Helaas is het vaak zo dat wij de ideeënwereld van anderen zonder onderzoek in ons opnemen en dan, wanneer het maar vaak genoeg herhaald is, nemen wij het als het onze en beginnen het uit te drukken als “onze mening”. Dit is het principe van propaganda. Op deze wijze kunnen de meest schunnige beweringen uit hun schimmig bestaan in de onderwereld worden getild naar de zonnetroon van een vermeende waarheid. Om dit te doen slagen, moeten de verklaringen van hun samenhang worden ontdaan en worden gefragmenteerd. Uitspraken die werkelijk waar of reëel zijn, hebben een context, waardoor ze begrijpelijk zijn. Door je met hen bezig te houden, bouw je de luisteraar of lezer eigenlijk altijd op. De belangstelling wordt gewekt, men voelt zich geprikkeld om er dieper in te duiken en verder na te denken over wat er gezegd wordt.

Informatie echter, die uit haar verband wordt gerukt en wordt gepresenteerd als een hap voedsel, heeft geen stimulerend, opwekkend en opbouwend effect op het bewustzijn. Als deze deelfragmenten, geïsoleerd uit de globale context, dan ook nog in grote aantallen op een rij worden gezet en in snelle afwisseling worden gepresenteerd, leidt dit tot een toestand van regelrechte verwarring. In die zin durf ik de stelling aan dat ons conventionele nieuwsprincipe een ziekmakend effect heeft op de lezer, luisteraar of kijker, ongeacht hoe “waar” of “onwaar” de informatie is.

Informatie, die in fragmenten wordt gegeven, roept associaties op. Men denkt het impliciete ding verder of tot het einde. Zo kunnen horrorvisioenen en angsten ontstaan uit kleine opmerkingen. Kleine, schijnbaar onbeduidende opmerkingen kunnen hele cascades van beelden in het onderbewustzijn teweegbrengen.

Dergelijke constructies komen schrikbarend vaak voor in het moderne medialandschap. Zij richten zich op het onbewuste van de mens en dringen zo ongemerkt het innerlijke zelf binnen. In vakjargon wordt dit soort manipulatieve informatieoverdracht “suggestie” genoemd. Net als een virus in zijn host-organisme dringen suggesties door in het menselijk bewustzijn en gedragen zich van daaruit als een vreemde entiteit die op eigen kracht via de host werkzaam wordt.

Mededelingen daarentegen, die in hun context geplaatst zijn en het onderwerp werkelijk belichten, hebben de neiging de lezer op te bouwen. Ze hebben een stimulerend en kalmerend effect tegelijk. Stimulerend om verder te denken en geruststellend omdat de wereld een geheel wordt. Uit zijn verband gerukte informatie daarentegen heeft een verwarrend effect; het verzwakt de zenuwen en fragmenteert de wereld. Gedachten die in context worden beschreven passen bij de werkelijkheid, ze belichten een klein stukje werkelijkheid en, opmerkelijk, dit werkt uitermate kalmerend.

Suggesties, in vergelijking, gedragen zich eerder als fantomen of spoken. Ze veranderen ons innerlijk in een spookhuis. De beste bescherming tegen overheersing van buitenaf lijkt inderdaad te zijn, dat men zelf een beeld begint te krijgen van wat er in de wereld allemaal gaande is. Het zou licht werpen op de bizarre gebeurtenissen die ons momenteel zo diep door elkaar schudden en een einde maken aan het alleen maar passief hopen en wachten op betere tijden. die dan toch niet komen. Met het wachten en hopen lijkt het niet beter te worden, maar eerder slechter en strakker.

De waarheid wil erkend worden en de toekomst verbeeld. Echte democratie leeft vanuit het potentieel van de burgers. Ieder individu telt. Als iedereen moedig zou bijdragen, naar beste vermogen, hoe zou dat zijn? Stel het je maar voor! De omstandigheden zouden aanzienlijk kunnen verbeteren als iedereen zou meedoen en een bijdrage zou leveren aan de gemeenschap met volledige verantwoordelijkheid op het gebied van zijn of haar deskundigheid.

Momenteel beheerst angst de maatregelen die ons worden opgelegd of die wij vrijwillig volgen, in feite al onze handelingen. Angst mag echter niet de maat der dingen zijn, zij moet overwonnen worden. Momenteel beheerst angst de maatregelen die ons worden opgelegd of die wij vrijwillig volgen, in feite al onze handelingen. Maar angst zou niet de maat der dingen moeten zijn, het zou overwonnen moeten worden. Angsten ontstaan door verkeerd denken, juist door niet te denken. Men kan rechtstreeks spreken van een “angstvirus”, dat een zeer gevaarlijk, besmettelijk en ziekteverwekkend virus is. Wie niet voor zichzelf denkt, wordt gedacht en bezwijkt voor de vijand: de angst.

Christine Richter

Duisternis, angst en gevangenschap horen bij elkaar, ze zijn wederzijds afhankelijk..

(1) “Lock Step” is een van de vier “Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling” die in 2010 door de Rockefeller Foundation en het Global Business Network (GBN) zijn gepresenteerd na een jaar werk door een groot team.

Vertaald met hulp van www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *