Nicht kategorisiert

Eigen vrije stand

– Gedachten van Ursula Rütimann over het onderwerp “Vaccinatie” –

Door middel van deze opmerkingen wil ik wijzen op mogelijkheden waarmee mensen zich vrij kunnen opstellen ten opzichte van de polariserende positie van voor of tegen vaccinatie. Zoals wij weten (1) vraagt onze tijd om een ziels-geestelijke ontwikkeling (2) en die is essentieel, ik durf te zeggen dat het uiteindelijk niet het belangrijkste is of men gevaccineerd is of niet. Of anders gezegd, een “neen” zonder ontwikkeling en confrontatie op spiritueel-mentaal vlak is nog geen innerlijke vooruitgang, en dit wordt mijns inziens vandaag door de geestelijke werelden geëist (3).

Het was een lang proces voor mij, ik heb me maandenlang intensief beziggehouden met het virus, met de zogenaamde pandemie en met de vaccinatie. Ik heb deze grote kwestie vanuit verschillende hoeken bekeken. Ik denk dat de pandemie een suggestie en een leugen is. Het is niet dat het virus niet bestaat, het bestaat wel degelijk en het kan ook gevaarlijk zijn voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Andere (griep)virussen zijn dat ook.

Het is een omkering van vrijheid die op dit moment plaatsvindt. De mRNA-vaccinatie als een op genen gebaseerd vaccin is een ingreep in het eiwitmetabolisme van de mens. Ik wil de fysieke gebeurtenissen in het lichaam niet langer beschrijven, dat weet u zeker beter dan ik (4).

Ik zou graag tot het spirituele niveau komen. Voor de eigen positie lijkt het mij van groot belang dat men zich niet als “slachtoffer” definieert wanneer men zich laat vaccineren. Om welke reden iemand zich ook laat vaccineren, dat is heel individueel. Ik vind dat mensen de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun eigen beslissing, ongeacht of zij voor of tegen vaccinatie zijn. Het is niet de schuld van de overheid of van iemand anders als ik me laat vaccineren. Met dit, neem ik een innerlijke sterke positie in. “De vaccinatie kan mij niet schaden, ik heb een goed functionerend immuunsysteem en mijn lichaam zal er wel tegen kunnen. De autoriteiten besluiten volgens de suggesties (5), zij beseffen niet dat de pandemie een leugen is.

Ik zou graag tot het spirituele niveau komen. Voor de eigen positie lijkt het mij van groot belang dat men zich niet als “slachtoffer” definieert wanneer men zich laat vaccineren. Om welke reden iemand zich ook laat vaccineren, dat is heel individueel. Ik vind dat mensen de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun eigen beslissing, ongeacht of zij voor of tegen vaccinatie zijn. Het is niet de schuld van de overheid of van iemand anders, als ik me laat vaccineren. Met dit, neem ik een innerlijke sterke positie in. “De vaccinatie kan mij niet schaden, ik heb een goed functionerend immuunsysteem en mijn lichaam zal er wel tegen kunnen.” De autoriteiten besluiten volgens de suggesties (5), zij beseffen niet dat de pandemie een onwaarheid is.

Ik heb de vaccinatie niet echt nodig, maar ik aanvaard ze om mijn idealen en plannen te verwezenlijken. Met zo’n houding blijft het bewustzijn vrij en empathisch met de medemens. En ik creëer een innerlijke vrijheid door hogere idealen. Naar mijn mening zijn spirituele idealen hier van groot belang. Welk potentieel wil ik inzetten voor de wereld, voor het milieu, voor de dieren, de mensen en de kosmos, voor de spirituele hiërarchieën? Welke idealen wil ik verwezenlijken? Hier komt de scheppende mens in actie voor de wereld en voor de kosmos en brengt hij de vorming van de individualiteit tot bloei.

Door geestelijke scholing (6) vernieuwt de mens zichzelf, hij wordt niet langer bepaald door de genen. Nieuwe spirituele gedachten komen in de wereld via de mens. Een geestelijk streven van de mens, het scheppen van nieuwe kennis over kosmische waarheden transformeert het fysieke. Er is inderdaad een transformatie van materie door de strevende geest. De weg gaat van boven naar beneden in de materiële wereld tot in het binnenste van de cellen, via het licht-ziel proces (7). Door de ontwikkeling van het bewustzijn dringt het geestelijke door tot in het binnenste van de cellen, zodat het effect van de inenting met zijn vreemde bepaling wordt opgeheven. Het fysieke vlak heeft ook een betekenis en dus hebben wetenschappelijke uitspraken betekenis in deze context. Maar daar wil ik mijn hoogste spirituele idealen en esthetische doelen aan toevoegen.

Ursula Rütimann

(1) De hier gepresenteerde communicatie is een uittreksel van een e-mail uitwisseling tussen twee vrouwen die zich op een “spiritueel scholingspad” bevinden, twee zogenaamde “spirituele studenten”.

(2) Onder “ziels-geestelijke ontwikkeling” wordt verstaan een ontwikkeling van het bewustzijn die door bepaalde oefeningen kan worden bevorderd en waarbinnen een mens vermogens ontwikkelt zoals het vermogen om te “onderscheiden”. Zolang een persoon zich identificeert met zijn of haar lichaam, is er geen behoefte aan differentiatie. Als men echter onderscheid wil leren maken tussen ziel en lichaam, kan men een bewustzijn ontwikkelen van de verschillende niveaus van lichaam en ziel en ook het vermogen om de relatie tussen beide te herkennen.

(3) Met “geestelijke werelden” wordt een superieure, niet-materiële causale dimensie bedoeld die ten grondslag ligt aan alle materiële verschijnselen.

(4) De oorspronkelijke ontvanger van de hier gepubliceerde gedachten is biochemicus van opleiding.

(5) Via de media worden de mensen denkbeelden ingegeven, die angst oproepen en het bewustzijn in beslag nemen als iets vreemds, dat van buiten komt.

(6) “Geestelijke scholing” bestaat al zolang de mens bestaat. De “Rosenkreutzer Geistesschulung”, bijvoorbeeld, is bij velen bekend. In tegenstelling tot normale universiteiten houdt spirituele scholing verband met levende ervaring en kennis, het gaat verder dan het meer abstracte, op het verstand gebaseerde leren. Zo kan de klassieke yoga uit het Oosten worden omschreven als een dergelijk streven en meer recentelijk in het Westen de antropsofie van Rudolf Steiner (1861-1925) en de “Nieuwe Yoga Wil”, gesticht door Heinz Grill (geb. 1960).

(7) Het begrip “licht-ziel-proces” is voor het eerst door Rudolf Steiner bedacht, daarna door Heinz Grill weer opgepakt en door hem verder ontwikkeld tot een realiseerbare toepassing.

Vertaald met hulp van www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *