Het idee

Deze blog gaat over de betrekking tussen levenloze materie, dieren, planten en mensen, of in het kort, over het fenomeen “LEVEN”. Wij leven in een uitermate materialistische tijd waarin onzichtbare werkelijkheden als “ziel” en “geest” als louter idee-achtig en onwerkelijk worden beschouwd. Dergelijke dingen lijken niets te maken te hebben met waarneembare en wetenschappelijk erkende “werkelijkheden” en behoren tot het domein van “het geloof”.

Sommige termen staan tussen aanhalingstekens omdat elke term op zichzelf een grote complexiteit en diepte heeft. Als je ze oppervlakkig leest, kun je hun ware inhoud niet volledig doorzien. Wat betekenen “leven”, “ziel”, “geest” en woorden als “werkelijkheid” en “geloof”? Men denkt dit al te weten, maar is het echt zo?

De wetenschap sluit tegenwoordig alles uit waarvan niet kan worden bewezen dat het een materieel verschijnsel is. Met een uitsluitend materialistisch georiënteerde visie kan het vanzelfsprekende bestaan van levende wezens echter niet op bevredigende wijze worden verklaard. Noch de groei van planten in vergelijking met een steen, noch de emotionele bezieling van dieren in vergelijking met planten, noch het creatieve, nieuwe scheppende vermogen van een mens in vergelijking met dieren, vindt een verklaring onder de enkele beschouwing van materiële processen. “Materie” – waarmee bedoeld wordt datgene wat feitelijk dood en materieel is – is levendig in planten, levendig en bezield in dieren, en in mensen is zij bovendien begiftigd met een denkend, scheppend, geestelijk beginsel (1).

De naam van deze blog “Lebensaether” of “Levenskrachten” geeft aan dat het ons hier gaat om een zogenaamd holistisch begrip van de werkelijkheid met al haar componenten. Als bioloog ben ik op zoek naar een dieper begrip van wat “LEVEN” betekent. Biologie is de “wetenschap van de levende wezens”. Anders zou het geologie of mechanologie genoemd moeten worden. Het niet-materiële deel van de werkelijkheid zou ten minste in de biologische en ook de medische wetenschap moeten worden opgenomen om tot een volledig beeld van de werkelijkheid te komen.

De groteske maatregelen in naam van de gezondheid die de mensheid thans wereldwijd kwellen, zouden waarschijnlijk niet worden toegepast indien wij de ziels-geestelijke werkelijkheid in de beschouwing zouden betrekken. Het is erg onlogisch wat we aan het doen zijn. Het is in strijd met elke vorm van rede en logica die eigen is aan de mens en het mens-zijn, en daarom zou het strikt genomen “onmenselijk” moeten worden genoemd.

De wetenschap beschouwt zichzelf als objectief en reëel en distantieert zich rigoureus van alle geloofskwesties. Momenteel lijkt het echter andersom te zijn: een zaak die in feite medisch is, wordt verheven tot een geloofskwestie, terwijl men in de kerk daarentegen meent kennis en waarheid voor altijd vast in handen te hebben. Hoe zou het bij voorkeur kunnen zijn? Zijn onzichtbare werkelijkheden zoals wat wij “ziel” en “geest” noemen, of zogenaamde “levenskrachten” niet ook werkelijk bestaand en dus onderzoekbaar in hun aard en de wetten die daarin werkzaam zijn?

Commentaar en bijdragen zijn van harte welkom!

“Levende materie”

In de winter trekt het leven zich terug uit de materie.

Christine Richter, Langballigau, 15.9.2020

De sluwe vos – kan hij concurreren met de mens?

Vertaling met behulp van het gratis programma van www.deepl.com