Nicht kategorisiert

“Leven” of “veiligheid”?

Slechts één van hen werkt.

We staan op een kruispunt waardoor het essentieel is om te kiezen: Willen we “leven”, wat altijd bepaalde risico’s met zich meebrengt, of willen we een pad van “veiligheid” volgen dat gedicteerd wordt door angst en steeds nauwer wordt? Een weg van controle die bij nader inzien vol zit met elementen die vijandig staan tegenover het leven, willen we dat misschien?

Het is onmogelijk om de verantwoordelijkheid te ontlopen van een beslissing die dit belangrijke moment in de menselijke geschiedenis en ontwikkeling met zich meebrengt – want het niet nemen van een beslissing werkt ook als een beslissing. Niets doen is hetzelfde als ja zeggen tegen wat er voor onze ogen gebeurt.

Ik roep daarom iedere burger op om zich een eigen, volledig beeld te vormen van wat er op dit moment in de wereld gebeurt. De informatiebronnen moeten in ieder geval talrijk zijn en verschillende standpunten omvatten. De zogenaamde “publieke media” hebben hun claim van objectieve informatieverstrekking allang niet meer waargemaakt.

Jouw mening zou moeten verschillen van de mijne, ander is er iets mis. Er zijn evenveel meningen als er mensen zijn en dat is ook goed zo. De zogenaamde “waarheid” draagt zijn eigen realiteit in zich, het spreekt voor zich. Iedereen denkt dat hij of zij de waarheid kent en we maken ruzie. Maar we zouden ook kunnen stoppen met ruzie maken en elkaars verschillen beginnen te warderen, deze mogelijkheid bestaat!

Voor mij is het tenminste zo. Ik word me nu pas echt bewust van de waarde van het feit dat ieder mens anders denkt en voelt en een ander standpunt inneemt, waar gezegt word dat “iedereen bij elkaar gebracht zou moeten worden”. Het lijkt me als een diepe oproep voor waarheidsgetrouwheid en authenticiteit. Een oproep om te zoeken naar de waarheid, om moedige eigen stappen te zetten en niet in de laatste plaats om te vertrouwen op het eigen vermogen een oordeel te kunnen vormen. Hiervoor is natuurlijk meer nodig dan één enkel informatiebron.

We staan voor een keuze: worden we volwassen, zelfverantwoordelijke burgers of onderdanen van een zelfbenoemde, ongrijpbare, dominante autoriteit?

Christine Richter

Vertaald met hulp van www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *