Nicht kategorisiert

Wijsheid

De schildpad, een olifant of een oude man met een heel lange, witte baard staan symbool voor de kwaliteit van de wijsheid. Zij lijkt onmiddelbaar samen te hangen met vele geaccumuleerde ervaringen en leeftijd. Wijsheid is dus iets anders dan academisch inzicht en kennis. Zelfs eenvoudige mensen kunnen heel erg wijs zijn.

De hele natuur biedt ons een spiegel voor de wijsheid, niet alleen de dolfijn, de schildpad en de olifant. Alleen de mens lijkt op dit moment een andere richting in te slaan. Hij gedraagt zich onverstandig en volgt de aanwijzingen van de angst.

Wat zou de wijsheid ons mensen voorstellen, die gevangen zitten in duisternis en angst? Zij zou ons vertellen dat er altijd hoop is omdat de mens bestaat.

Maar nu moeten we precies onderscheiden wat hiermee bedoeld wordt. Op wat is de hoop gebouwd, op de mens zelf, op zijn mogelijke capaciteiten en krachten, of op technologieën en apparaten die de mens heeft ontwikkeld, maar die hem dan moeten vervangen, omdat hij zelf blijkbaar te onvolmaakt is om de gebeurtenissen op aarde te blijven sturen? Op de mens natuurlijk, want de mens leeft en de machines – hoe intelligent ook – zijn en blijven dood.

Christine Richter

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *