• Nicht kategorisiert

  Gezonde bacteriën

  De gevarieerde wereld van micro-organismen is niet zichtbaar voor onze ogen en toch bestaat ze. De lucht, elk oppervlak, de huid, onze darmen – er is geen plaats in deze wereld die niet door hen wordt bevolkt. Er zijn “gezonde” en “schadelijke” micro-organismen, die allemaal afkomstig zijn uit het…

 • Nicht kategorisiert

  Het basisinkomen

  Is de mens creatief, rechtvaardig en in staat tot onbaatzuchtige activiteit? – Een bericht van Erik Bornscheuer – Het zogenaamde “onvoorwaardelijke basisinkomen” geeft elke volwassen burger een bedrag dat voldoende is om in zijn levensonderhoud te voorzien en dat door de staat voor het leven wordt betaald en niet…

 • Nicht kategorisiert

  Laten we hopen…

  “Laten we hopen dat het gauw beter wordt, we kunnen er toch niets aan doen!” Dit zijn waarschijnlijk de meest gehoorde woorden aan het einde van een gesprek in deze coronavirus-gedreven periode. Helaas brengen de woorden het tegenovergestelde gevoel met zich mee in plaats van wat ze eigenlijk bedoelen:…

 • Nicht kategorisiert

  Maskerade

  Dit onderwerp is zeer explosief, omdat het ons in twee kampen dreigt op te splitsen. Er is waarschijnlijk niemand die niet lijdt onder het masker, zeker niet als het voor langere tijd is, bijvoorbeeld op het werk. De betekenis ervan was en is omstreden, vanaf het allereerste begin. Velen…

 • Nicht kategorisiert

  De vrije mens

  Visioen van een holistisch beeld van de mens. – door Christine Richter – Het is mogelijk om visies te creëren. En, dat geeft ons echt veel hoop, ze hebben de neiging om zich te manifesteren. Een visie zou dus het mooiste en best denkbare in zich moeten dragen. Een…

 • Nicht kategorisiert

  Coronavirus – Wat kan er nog meer gedaan worden?

  Therapeutische instructies voor profylaxe – door Heinz Grill – De long is een orgaan dat zich opent naar de buitenwereld door de in- en uitgaande adem. Het communiceert in direct contact met de lucht met zijn medemensen en de stoffen die zich in het luchtruimte bevinden. Daarom kan de…

 • Nicht kategorisiert

  Wijsheid

  De schildpad, een olifant of een oude man met een heel lange, witte baard staan symbool voor de kwaliteit van de wijsheid. Zij lijkt onmiddelbaar samen te hangen met vele geaccumuleerde ervaringen en leeftijd. Wijsheid is dus iets anders dan academisch inzicht en kennis. Zelfs eenvoudige mensen kunnen heel…

 • Nicht kategorisiert

  In naam van de gezondheid

  In naam van de gezondheid lijkt alles te mogen. We verliezen onze vrijheid de normale rechten en worden thuis opgesloten onder bedreiging van straf, hoewel zon en frisse lucht het belangrijkste zouden zijn dat onze longen en ook onze zielen nodig hebben in dit moment van confrontatie met een…

 • Nicht kategorisiert

  DE GIFT VAN HET VIRUS

  Door Bruna Ferraris In werkelijkheid is het niet het virus dat paniek zaait, maar de waarheden over onszelf, over een uiterst fragiele “beschaving”, gericht op de vooraf bepaalde sporen van een enorme illusie, gefossiliseerd in het nauwe hek van een valse veiligheid waar de consumptie de eigen behoeften overspoelt,…